תקנון האתר

השימוש באתר www.ticketsi.co.il מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן:

כל המידע המופיע באתר אודות אירועים, מסתמך על מידע שנמסר לאתר על ידי מפיקי האירועים ו/או מארגניהם ו/או מידע הנאסף מאתרים חיצוניים ברחבי אתרי רשת האיטנרנט. האתר איננו נושא באחריות לכך שמידע זה הוא מידע מלא, מהימן, עדכני או אמין.

אתר www.ticketsi.co.il הינו אתר תוכן בלבד (בלוג) ואיננו משרד כרטיסים המוכר כרטיסים בפועל ו/או מפיק אירועים. ב-www.ticketsi.co.il תמצא קישורים (link) לאתרים חיצונים שונים, המאפשרים רכישת כרטיסים. בחלק מהדפים, האתר מטמיע מערכת קניית כרטיסים מטעם מפיקי האירועים, המארגנים ו/או ממשרד כרטיסים.

אתר www.ticketsi.co.il אינו משרד כרטיסים. באתר מוצבים קישורים ומערכות לקניית כרטיסים דרך משרדי כרטיסים המאפשרים את קניית הכרטיסים. אתר www.ticketsi.co.il לא ישא בתוצאות בכל קשר של קניית כרטיסים/ביטול כרטיסים. האחריות תקפה על משרד הכרטיסים ממנו רכשתם בלבד. ל-ticketsi אין שום חיבור לסליקת אשראי, העברת כרטיסים או ביטול כרטיסים.

העובדה שתמצא ב-www.ticketsi.co.il קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. אתר www.ticketsi.co.il אינה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אתר www.ticketsi.co.il רשאי להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתו המוחלט.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש לבין המפרסם, ולא ישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

כל המידע המופיע באתר מהווה המלצה בלבד. כל מידע בנוגע למופעים השונים כגון תאריך, שעה, מקום, מחיר, הזמנות כרטיסים, עלילה, שחקנים וכד’ המופיעים באתר, אינו מהווה מידע רשמי ויש לבדוק את כל הפרטים ישירות מול הגורם הרשמי.

האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה משימוש באתר זה או במידע הכלול בו.

המשך גלישה מהנה.