מדיניות הפרטיות

ticketsi.co.il מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

ticketsi.co.il לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר ticketsi.co.il, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה צוות ticketsi.co.il רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
אם יינתן צו שיפוטי המורה לצוות ticketsi.co.il למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין צוות ticketsi.co.il;
בכל מקרה שצוות ticketsi.co.il יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

Cookies

האתר משתמש ב”Cookies” (“עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ticketsi.co.il או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע.

פרסומות של צדדים שלישיים

ייתכן ויועלו לאתר פרסומות. הפרסומות המפורסמות באתר מעת לעת מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות, בהרשאת הנהלת האתר. הפרסומות מנוהלות על ידי חברות הפרסום באמצעות קבצי “cookie” הנוצרים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש כמתואר לעיל. אותם קבצי “cookie” מאפשרים לחברות הפרסום לאסוף מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש (דוגמת הפרסומות בהם המשתמש בחר לצפות). חברות הפרסום השונות עלולות לעשות שימוש במידע (שאינו מידע פרטי) על מנת להתאים את המידע המפורסם באתר להעדפות המשתמשים באתר ולהעלות פרסומות של מוצרים ושירותים העשויים לעניין את המשתמשים באתר.

יובהר, כי קבצי “cookie” המשמשים לניהול הפרסומות באתר נעשה באופן עצמאי על ידי חברות הפרסום השונות ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת האתר.

כפי שתואר לעיל, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש ניתן למחוק קבצי “cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “cookie” תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור.

סודיות ואבטחה

ticketsi.co.il מייחס חשיבות עליונה לשמירה על סודיות ואבטחת המידע של משתמשיו. מתוך הכרה בחשיבות הפרטיות במרחב המקוון, האתר דבק בתקני אבטחה מחמירים שנועדו להגן על הנתונים האישיים של משתמשיו. למרות שתפקידו של האתר הוא כמתווך המפנה משתמשים לאתרי מכירת כרטיסים חיצוניים, הוא מיישם אמצעי אבטחה חזקים כדי להבטיח שהאינטראקציה הראשונית בפלטפורמה שלו תהיה מאובטחת.

האתר משתמש בפרוטוקול SSL (Secure Sockets Layer), טכנולוגיית אבטחה סטנדרטית ליצירת קשר מוצפן בין שרת ללקוח - בדרך כלל שרת אינטרנט (אתר) ודפדפן; במקרה זה, אתר Ticketsi ודפדפן המשתמש.

Ticketsi.co.il אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי או מידע פיננסי רגיש בשרתים שלו. עסקאות, המופנות לאתרים חיצוניים, כפופות לפרוטוקולי האבטחה של אותן פלטפורמות.

בתרחישים שאינם בשליטתנו, כגון אירועי "כוח עליון" או "אירוע סייבר חמור", Ticketsi.co.il אחריותנו מוגבלת בנוגע לפריצות נתונים.